Dla Autorów


Referaty

Oczekujemy zgłoszeń prac zgodnych z tematyką konferencji, prezentujących wyniki zakończonych lub zaawansowanych badań, rozwiązań technicznych i projektowych, także studiów literaturowych.

Rozszerzone streszczenia referatów zostaną wydane w postaci materiałów konferencyjnych i udostępnione uczestnikom konferencji.

Autorzy zakwalifikowanych na konferencję prac mogą przygotować artykuły do Przeglądu Elektrotechnicznego. Artykuły muszą być przygotowane zgodnie z wymaganiami redakcji czasopisma (istotnie wzbogacone w stosunku do rozszerzonych streszczeń) i przesłane do organizatorów konferencji do 29.04.2019. Artykuły zostaną zrecenzowane, a pozytywnie zrecenzowane artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie. Autorzy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do publikacji w Przeglądzie Elektrotechnicznym do 31.05.2019. Opublikowanie artykułów w czasopiśmie podlega dodatkowej opłacie.

 Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń, według załączonych wytycznych, na adres: pkosw@ciepoland.pl do dnia 01.03.2019 r.

.
 


Formy prezentacji