Dla Autorów


Streszczenia referatów

 

Oczekujemy zgłoszeń prac zgodnych z tematyką konferencji, prezentujących wyniki zakończonych lub zaawansowanych badań, rozwiązań technicznych i projektowych, także studiów literaturowych.

Rozszerzone streszczenia referatów zostaną wydane w postaci materiałów konferencyjnych i udostępnione uczestnikom konferencji.

 

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń, według załączonych wytycznych, na adres: pkosw@ciepoland.pl do dnia 18.03.2019 r.

 

 

Teksty referatów konferencyjnych i artykuły do Przeglądu Elektrotechnicznego

 

Autorzy zakwalifikowanych na konferencję prac powinni przygotować pełne teksty referatów (lub rozszerzone streszczenia referatów, w przypadku przygotowywania artykułów do publikacji w Przeglądzie Elektrotechnicznym).

Teksty referatów (lub rozszerzonych streszczeń referatów) powinny być przygotowane według załączonych wytycznych. Teksty referatów (lub rozszerzonych streszczeń) konferencyjnych należy przesłać na adres: pkosw@ciepoland.pl do dnia 29 kwietnia 2019 r.

Autorzy przygotowujący teksty prac do publikacji w Przeglądzie Elektrotechnicznym powinni przygotować artykuły zgodnie z wymaganiami redakcji czasopisma i przesłać je do organizatorów konferencji na adres: pkosw@ciepoland.pl
także do dnia 29 kwietnia 2019 r. Autorzy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do publikacji w Przeglądzie Elektrotechnicznym do dnia 31 maja 2019 roku. Opublikowanie artykułów w Przeglądzie Elektrotechnicznym podlega dodatkowej opłacie.

 

Formy prezentacji