Firmy


 

Wystąpienia techniczno-informacyjne


Organizatorzy XXVI KKO przewidują możliwość 10 minutowego wystąpienia przedstawiciela firmy podczas specjalnej sesji konferencyjnej.
Wystąpienia w formie prezentacji wygłaszanej powinny mieć charakter techniczny i prezentować sprzęt oświetleniowy, rozwiązania lub realizacje oświetleniowe, sprzęt lub stanowiska pomiarowe.

Koszt wystąpienia: 1000 PLN + VAT
(koszt obejmuje uczestnictwo występującej osoby w konferencji i 10 minutowe wystąpienie)

 

Wystawcy


Organizatorzy XXVI KKO przewidują możliwość promocji produktów firm na stoisku wystawowym.
Warunkiem uczestnictwa wystawców w konferencji jest dokonanie opłaty za stoisko firmowe i pokrycie kosztu uczestnictwa w konferencji co najmniej jednej osoby reprezentującej firmę.

Koszt stanowiska: 2000 PLN + VAT
(koszt obejmuje uczestnictwo jednej osoby w konferencji, udostępnienie stanowiska o powierzchni ok. 1 m2 na czas trwania konferencji, promocję firmy na stanowisku, umieszczenie banera reklamowego firmy bezpośrednio przy stoisku)
(*) W przypadku uczestnictwa kilku osób z firmy w konferencji, prosimy o osobną rejestrację każdego uczestnika i wnoszenie opłaty konferencyjnej zgodnie z obowiązującą stawką.

Organizatorzy zapewniają możliwość uczestnictwa podczas konferencji tylko Wystawcom, którzy dokonają niezbędnej opłaty do
01.06.2018 r.

Koszty dodatkowe dla wystawców, w przypadku zainteresowania
• umieszczenie reklamy firmy w „Materiałach Konferencyjnych” (1 strona): 1000 PLN + VAT
• umieszczenie „małego” logotypu firmy na stronie internetowej Konferencji:
1000 PLN + VAT.


 

Sponsorzy


 

Organizatorzy XXVI KKO proponują następujące formy sponsorowania konferencji:


Pakiet „Platynowy Sponsor” – Tytuł ten otrzymują firmy, które dokonały wpłaty na rzecz Konferencji w kwocie 5 000 PLN + VAT. W zamian przysługuje:


Pakiet „Złoty Sponsor” – Tytuł ten otrzymują firmy, które dokonały wpłaty na rzecz Konferencji w kwocie 3 000 PLN + VAT. W zamian przysługuje


Sponsorowanie kolacji koleżeńskiej przysługuje jednej firmie, która dokonała wpłaty na rzecz Konferencji w wysokości 5 000 PLN + VAT. W zamian przysługuje: