Komitet naukowy


Prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan, Politechnika Warszawska - Przewodniczący
Dr hab. inż. Irena Fryc, Politechnika Białostocka

Dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. CIOP-PIB

Dr hab. inż. Piotr Pracki, Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Dariusz Sawicki, prof. PW, Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz, Politechnika Poznańska
Dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB, Politechnika Białostocka

Dr hab. inż. Sławomir Zalewski, Politechnika Warszawska

 

Komitet organizacyjny


Dr hab. inż. Piotr Pracki – Politechnika Warszawska - Przewodniczący
Dominika Jaszczołt - Sekretarz
Dr inż. Rafał Krupiński - Politechnika Warszawska
Dr inż. Sebastian Słomiński - Politechnika Warszawska
Dr inż. Przemysław Tabaka – Politechnika Łódzka

Dr inż. Andrzej Wiśniewski - Politechnika Warszawska