Klauzula informacyjna


Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisani prawnymi informujemy, że wyłącznym Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Komitet Oświetleniowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 00-050 Warszawa adres e-mail: pkosw@ciepoland.pl, NIP 526-000-09-79.

Dane osobowe to informacje pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Pana/Pani jako osoby fizycznej („pośrednio” czyli w połączeniu z innymi informacjami) w oparciu o elementy takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu.

Państwa dane są wykorzystywane wyłącznie do czynności związanych z organizacją, przeprowadzeniem oraz obsługą Krajowej Konferencji Oświetleniowej, której organizatorem jest Polski Komitet Oświetleniowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma określone uprawnienia związane z gromadzonymi danymi osobowymi. Dotyczy to wszystkich czynności opisanych powyżej. W związku z tym przysługują Państwu następujące prawa:
 

Uwaga:

Okres: Postaramy się spełnić Pana/Pani prośbę w ciągu 30 dni. Okres ten może jednak się wydłużyć ze względu na przyczyny związane z konkretnym uprawnieniem lub złożonością wniosku.
Wszelkie pytania dot. ochrony danych, a także wnioski odnoszące się do praw w zakresie ochrony danych prosimy kierować do:

pkosw@ciepoland.pl

lub na adres:
Politechnika Warszawska
Gmach Elektrotechniki pok. 515,
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa