Zapraszamy autorów referatów do nadsyłania zgłoszeń prezentujących:
– wyniki prac naukowych i studiów literaturowych,
– nowoczesne rozwiązania techniczne i projektowe,
z zakresu szeroko pojętej techniki świetlnej, w tym metrologii promieniowania optycznego

Streszczenia referatów powinny zostać przesłane na adres: pkosw@ciepoland.pl

Streszczenia referatów