2 RESULTS

16.06 KKO Technika Świetlna 2023 oraz 3. FTO

10:00-10:50   Sesja III. Oświetlenie dróg 10:00-10:20    M. Zalesińska, M. Matuszewski, Ocena jakości oświetlenia przejść dla pieszych– studium przypadku 10:20-10:35    Signify, G. Ślusarczyk, Dobre praktyki w przetargach na oświetlenie uliczne i drogowe 10:35-10:50    GL Optic, M. Przybyła, Dlaczego warto i jak prowadzić pomiary powykonawcze do weryfikacji jakości oświetlenia drogowego 10:50-11:30    Przerwa kawowa – Wystawa 11:30-13:15    Sesja …

15.06 KKO Technika Świetlna 2023 oraz 3. FTO

11:00-11:10    Otwarcie Konferencji i Forum 11:10-11:30    Pol-lighting, B. Ślęk, Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej 11:30-11.45 UKE, D. Kołtunowicz, Kontrola sprzętu oświetleniowego (12:00 rozpoczęcie  Warsztatu: Wymagania projektowe w oświetleniu wnętrz na podstawie normy PN-EN 12464-1 Sala 4.05) 11:45-13:05    Sesja I. Pomiary promieniowania optycznego 11:45-12:05    M. Legierski, P., Michałek, Analiza możliwości zastosowania retrofitów LED w przednich …