4 RESULTS

14.30 – 15.30 Warsztat 4. Projektowanie iluminacji obiektów architektonicznych

Prowadzący: dr hab. inż. Rafał Krupiński, prof. uczelni, Politechnika Warszawska Projektowanie iluminacji obiektu jest sztuką kreowania jego nocnego wizerunku. Za pomocą kształtowania różnych rozkładów luminancji można zarówno odwzorować widoczne w świetle dziennym jego walory architektoniczne, podkreślać je lub też całkowicie zmieniać. Wszystkie te formy przekazu są dopuszczalne, ale zależą od konkretnego przypadku. Nie jest to …

13.15 – 14.15 Warsztat 2. Sterowanie i  zarządzanie oświetleniem w oparciu o dane

Sponsor Warsztatu: Prowadzący: Jakub Guźniczak, Smart City Ekspert /Architecture Manager, Signify Poland Sp z o.o. Konwencjonalne metody projektowania i zarządzania oświetleniem wykorzystują wymagania norm i przepisów, które regulują minimalne wymagania oświetleniowe. Wytyczne dotyczące projektowania mówią o konieczności realizacji sterowania oświetleniem, jednak nie wskazują jak należy je zrealizować. Zaprojektowane oświetlenie, uwzględniające układy sterowania, ma przynieść kilka …

11.45 – 12.45 Warsztat 1. Wymagania projektowe dotyczące oświetlenia wnętrz w świetlne normy PN-EN 12464-1

Sponsor warsztatu: Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Pracki, prof. uczelni, Politechnika Warszawskadr inż. Urszula Błaszczak, Politechnika Białostocka Postęp nauki, rosnące potrzeby ludzi i społeczeństwa oraz dynamiczne zmiany technologiczne w technice świetlnej wymusiły konieczność uaktualnienia normy dotyczącej oświetlenia w pomieszczeniach budynków. Obecnie wymagania oświetleniowe w pomieszczeniach reguluje norma PN-EN 12464-1:2022-01 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc …

12.15.-.13.15 Warsztat 3. Oświetlenie przejść dla pieszych jako ważny element oświetlenia drogowego

dr inż. Małgorzata Zalesińska, Politechnika Poznańska Pieszy jest najsłabiej chronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Duża część wypadków z udziałem pieszych ma miejsce na przejściach dla pieszych. Jednią z przyczyn wypadków w tych miejscach jest złe oświetlenie lub całkowity jego brak. Obecnie w Europie nie ma jednolitych wymagań dotyczących oświetlenia przejść dla pieszych. Norma PN – EN …