1 RESULT

12:45-13:45 Warsztat 2. Audyty efektywności energetycznej oświetlenia drogowego

Tematem warsztatu będą audyty energetyczne w odniesieniu do drogowych instalacji oświetleniowych. W pierwszej części warsztatu dyskutowane będą wybrane zagadnienia dotyczące aspektów prawnych. Przedstawione zostaną: definicja i zakres audytu, analiza wymagań podanych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i dla BGK, wymagania norm wyrobów i komentarz dotyczący znaków ENEC i ENEC Plus. W drugiej części warsztatu dyskutowane …