dr hab. inż. Piotr Pracki prof. uczelni, Politechnika Warszawska

Piotr Pracki jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym, kierownikiem Zakładu Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą między innymi oświetlenia wnętrz, a w szczególności sposobów oświetlania i efektów oświetleniowych, oddziaływania światła i oświetlenia na ludzi, efektywności energetycznej oświetlenia, metod obliczeniowych i projektowania oświetlenia. Jest przewodniczącym prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego. Uczestniczy w pracach Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE), m.in Wydziału 3: Interior Environment and Lighting Design.

dr hab. inż. Piotr Pracki prof. uczelni, Politechnika Warszawska

Piotr Pracki jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym, kierownikiem Zakładu Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą między innymi oświetlenia wnętrz, a w szczególności sposobów oświetlania i efektów oświetleniowych, oddziaływania światła i oświetlenia na ludzi, efektywności energetycznej oświetlenia, metod obliczeniowych i projektowania oświetlenia. Jest przewodniczącym prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego. Uczestniczy w pracach Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE), m.in Wydziału 3: Interior Environment and Lighting Design.

closepopup
dr inż. Urszula BłaszczakPolitechnika Białostocka

Urszula Błaszczak jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej Politechniki Białostockiej. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą między innymi różnych aspektów oświetlenia zintegrowanego, w tym dedykowanych rozwiązań sprzętowych oraz zintegrowanych metod oceny oświetlenia w określaniu jego jakości. Jest członkiem prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego i zarządu Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Uczestniczy w pracach Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE), m.in. Wydziału 6: Photobiology and Photochemistry.

dr inż. Urszula BłaszczakPolitechnika Białostocka

Urszula Błaszczak jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej Politechniki Białostockiej. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą między innymi różnych aspektów oświetlenia zintegrowanego, w tym dedykowanych rozwiązań sprzętowych oraz zintegrowanych metod oceny oświetlenia w określaniu jego jakości. Jest członkiem prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego i zarządu Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Uczestniczy w pracach Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE), m.in. Wydziału 6: Photobiology and Photochemistry.

closepopup
dr inż. Małgorzata ZalesińskaPolitechnika Poznańska

Małgorzata Zalesińska jest pracownikiem dydaktycznym w Zakładzie Metrologii, Elektroniki i Techniki Świetlnej Politechniki Poznańskiej. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą między innymi oświetlenia drogowego, a w szczególności poprawy efektywności energetycznej, weryfikacji pomiarowej oświetlenia dróg i ulic, poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Jest członkiem prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego. Uczestniczy w pracach Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE), m.in Wydziału 4: Transportation and Exterior Applications.

dr inż. Małgorzata ZalesińskaPolitechnika Poznańska

Małgorzata Zalesińska jest pracownikiem dydaktycznym w Zakładzie Metrologii, Elektroniki i Techniki Świetlnej Politechniki Poznańskiej. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą między innymi oświetlenia drogowego, a w szczególności poprawy efektywności energetycznej, weryfikacji pomiarowej oświetlenia dróg i ulic, poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Jest członkiem prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego. Uczestniczy w pracach Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE), m.in Wydziału 4: Transportation and Exterior Applications.

closepopup
dr inż. Krzysztof SkarżyńskiPolitechnika Warszawska

Krzysztof Skarżyński jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania badawcze to oświetlenie zewnętrzne, iluminacja obiektów, zanieczyszczenie światłem, efektywność energetyczna oraz fotometria. W 2020 zwyciężył w konkursie Prezydenta Warszawy w kategorii na najlepszą rozprawę doktorską. Ma również duże doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem i pomiarami oświetlenia.

dr inż. Krzysztof SkarżyńskiPolitechnika Warszawska

Krzysztof Skarżyński jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania badawcze to oświetlenie zewnętrzne, iluminacja obiektów, zanieczyszczenie światłem, efektywność energetyczna oraz fotometria. W 2020 zwyciężył w konkursie Prezydenta Warszawy w kategorii na najlepszą rozprawę doktorską. Ma również duże doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem i pomiarami oświetlenia.

closepopup
dr inż. Marian GilewskiPolitechnika Białostocka

Marian Gilewski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Automatyki i Robotyki Politechniki Białostockiej. Główne zainteresowania: układy sterowania półprzewodnikowych źródeł promieniowania, kształtowanie charakterystyk czasowych źródeł światła, matrycowe źródła promieniowania, dedykowane uzupełniające źródła światła, detekcja promieniowania optycznego, spektrometria MEMS, kondycjonowanie sygnałów fotoelektrycznych, wzmacnianie i filtracja sygnałów impulsowych, rekonfigurowalne strukturalnie układy analogowe i cyfrowe, współbieżne sterowanie i konwersja sygnałów w układach optycznych z zastosowaniem FPGA.

dr inż. Marian GilewskiPolitechnika Białostocka

Marian Gilewski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Automatyki i Robotyki Politechniki Białostockiej. Główne zainteresowania: układy sterowania półprzewodnikowych źródeł promieniowania, kształtowanie charakterystyk czasowych źródeł światła, matrycowe źródła promieniowania, dedykowane uzupełniające źródła światła, detekcja promieniowania optycznego, spektrometria MEMS, kondycjonowanie sygnałów fotoelektrycznych, wzmacnianie i filtracja sygnałów impulsowych, rekonfigurowalne strukturalnie układy analogowe i cyfrowe, współbieżne sterowanie i konwersja sygnałów w układach optycznych z zastosowaniem FPGA.

closepopup
mgr Jan LalekGL Optic Polska Sp. z o.o.

Jest współzałożycielem i CEO firmy GL OPTIC Polska. Posiada tytuł magistra fizyki i jest członkiem prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jest czołowym fizykiem i wynalazcą, posiadaczem wielu patentów w dziedzinie fotometrii i kolorymetrii, zaangażowanym w większość produktów i technologii oferowanych przez GL OPTIC. Jego zainteresowania obejmują rozwój i modernizację procedur kalibracyjnych stosowanych w procesie produkcji spektroradiometrów i radiometrów oferowanych przez GL OPTIC.

mgr Jan LalekGL Optic Polska Sp. z o.o.

Jest współzałożycielem i CEO firmy GL OPTIC Polska. Posiada tytuł magistra fizyki i jest członkiem prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jest czołowym fizykiem i wynalazcą, posiadaczem wielu patentów w dziedzinie fotometrii i kolorymetrii, zaangażowanym w większość produktów i technologii oferowanych przez GL OPTIC. Jego zainteresowania obejmują rozwój i modernizację procedur kalibracyjnych stosowanych w procesie produkcji spektroradiometrów i radiometrów oferowanych przez GL OPTIC.

closepopup
mgr inż. Marcin PelkoGL Optic Polska Sp. z o.o.

Marcin Pelko jest kierownik Laboratorium Badawczo - Wzorcującego w GL Optic Polska. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na kierunku Elektrotechnika, specjalność Technika Świetlna. Wieloletni pracownik działów badawczo – rozwojowych w obszarze promieniowania optycznego, posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów wdrożeniowych dla produktów z obszaru źródeł światła do zastosowań specjalnych, oświetleniowych oraz z zakresu integracji systemów pomiarowych. Pełni również funkcje wykładowcy na Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Koordynuje działania firmy w projektach badawczych prowadzonych w ramach programów NCBR oraz Horyzont 2020.

mgr inż. Marcin PelkoGL Optic Polska Sp. z o.o.

Marcin Pelko jest kierownik Laboratorium Badawczo - Wzorcującego w GL Optic Polska. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na kierunku Elektrotechnika, specjalność Technika Świetlna. Wieloletni pracownik działów badawczo – rozwojowych w obszarze promieniowania optycznego, posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów wdrożeniowych dla produktów z obszaru źródeł światła do zastosowań specjalnych, oświetleniowych oraz z zakresu integracji systemów pomiarowych. Pełni również funkcje wykładowcy na Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Koordynuje działania firmy w projektach badawczych prowadzonych w ramach programów NCBR oraz Horyzont 2020.

closepopup
mgr inż. Marcin LegierskiInstytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Fotometrii, w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL. Ukończył studia magisterskie na kierunku Fizyka Techniczna w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe z Techniki Świetlnej na Politechnice Warszawskiej. W swojej pracy zajmuje się badaniami fotometrycznymi, radiometrycznymi oraz testami trwałościowymi urządzeń i podzespołów wykorzystywanych w branży oświetleniowej, przemyśle motoryzacyjnym i pokrewnych.

mgr inż. Marcin LegierskiInstytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Fotometrii, w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL. Ukończył studia magisterskie na kierunku Fizyka Techniczna w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe z Techniki Świetlnej na Politechnice Warszawskiej. W swojej pracy zajmuje się badaniami fotometrycznymi, radiometrycznymi oraz testami trwałościowymi urządzeń i podzespołów wykorzystywanych w branży oświetleniowej, przemyśle motoryzacyjnym i pokrewnych.

closepopup
dr inż. Sebastian Słomińskiwykładowca akademicki, projektant Politechnika Warszawska

Od ponad 15 lat związany z Zakładem Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej. Światło jest jego pasją. Zajmuje się nowoczesnymi technologiami w technice świetlnej. Projektuje m.in. układy optyczne nowoczesnych opraw oświetleniowych LED dla potrzeb oświetlenia ogólnego, awaryjnego, motoryzacji oraz lotnictwa. Autor kilkudziesięciu publikacji JCR oraz wielu wystąpień konferencyjnych. Autor nowatorskiej metody modelowania luminancyjnego źródeł światła na potrzeby symulacyjnych obliczeń fotometrycznych układów optycznych opraw oświetleniowych. Autor patentów i twórca nowoczesnych systemów pomiarowych w oświetleniu, kreujący i wykorzystujący najnowocześniejsze metody sztucznej inteligencji w pomiarach i analizie danych. Wolne chwile lubi spędzać z rodziną, czytając, uprawiając sport oraz spacerując po górach.

dr inż. Sebastian Słomińskiwykładowca akademicki, projektant Politechnika Warszawska

Od ponad 15 lat związany z Zakładem Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej. Światło jest jego pasją. Zajmuje się nowoczesnymi technologiami w technice świetlnej. Projektuje m.in. układy optyczne nowoczesnych opraw oświetleniowych LED dla potrzeb oświetlenia ogólnego, awaryjnego, motoryzacji oraz lotnictwa. Autor kilkudziesięciu publikacji JCR oraz wielu wystąpień konferencyjnych. Autor nowatorskiej metody modelowania luminancyjnego źródeł światła na potrzeby symulacyjnych obliczeń fotometrycznych układów optycznych opraw oświetleniowych. Autor patentów i twórca nowoczesnych systemów pomiarowych w oświetleniu, kreujący i wykorzystujący najnowocześniejsze metody sztucznej inteligencji w pomiarach i analizie danych. Wolne chwile lubi spędzać z rodziną, czytając, uprawiając sport oraz spacerując po górach.

closepopup
dr hab. Andrzej Z. Kotarbaprof. CBK PAN

Pracownik naukowy Centrum Badań Komicznych PAN. Ekspert w zakresie satelitarnych obserwacji Ziemi w zakresie optycznym. Specjalizuje się w klimatologii satelitarnej (badanie zachmurzenia z wykorzystaniem
instrumentów obrazujących oraz laserów i liderów profilujących) oraz w zagadnieniach zwianych z zanieczyszczeniem światłem (satelitarne obserwacje nocnej emisji światła antropogenicznego). Członek-założycie grupy eksperckiej Light Pollution Think Tank, pomysłodawca i redaktor pierwszego w Polsce Raportu o zanieczyszczeniu światłem. W
wolnym czasie zajmuje się popularyzacją nauki.

dr hab. Andrzej Z. Kotarbaprof. CBK PAN

Pracownik naukowy Centrum Badań Komicznych PAN. Ekspert w zakresie satelitarnych obserwacji Ziemi w zakresie optycznym. Specjalizuje się w klimatologii satelitarnej (badanie zachmurzenia z wykorzystaniem
instrumentów obrazujących oraz laserów i liderów profilujących) oraz w zagadnieniach zwianych z zanieczyszczeniem światłem (satelitarne obserwacje nocnej emisji światła antropogenicznego). Członek-założycie grupy eksperckiej Light Pollution Think Tank, pomysłodawca i redaktor pierwszego w Polsce Raportu o zanieczyszczeniu światłem. W
wolnym czasie zajmuje się popularyzacją nauki.

closepopup
dr hab. inż. Sławomir ZalewskiZakład Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej

Sławomir Zalewski jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej. Jest ekspertem z zakresu fotometrii i energooptyki. Jego zainteresowania badawcze obejmują metody projektowania sprzętu oświetleniowego oraz strategie sterowania oświetleniem. Projektuje układy optyczne opraw oświetleniowych i samochodowych świateł sygnałowych Posiada na swoim koncie liczne wdrożenia do produkcji. Jest członkiem Polskiego Komitetu Oświetleniowego.

dr hab. inż. Sławomir ZalewskiZakład Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej

Sławomir Zalewski jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej. Jest ekspertem z zakresu fotometrii i energooptyki. Jego zainteresowania badawcze obejmują metody projektowania sprzętu oświetleniowego oraz strategie sterowania oświetleniem. Projektuje układy optyczne opraw oświetleniowych i samochodowych świateł sygnałowych Posiada na swoim koncie liczne wdrożenia do produkcji. Jest członkiem Polskiego Komitetu Oświetleniowego.

closepopup
mgr inż. Bartosz KołodziejczykGL Optic Polska Sp. z o.o.

Manager ds. Sprzedaży w GL OPTIC POLSKA. Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Elektrotechnika, ze specjalnością Technika Świetlna. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał jako projektant oświetlenia wnętrz. Następnie pełnił rolę Doradcy techniczno-handlowego oraz Product Managera odpowiedzialnego za rozwój oferty oświetlenia.

mgr inż. Bartosz KołodziejczykGL Optic Polska Sp. z o.o.

Manager ds. Sprzedaży w GL OPTIC POLSKA. Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Elektrotechnika, ze specjalnością Technika Świetlna. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał jako projektant oświetlenia wnętrz. Następnie pełnił rolę Doradcy techniczno-handlowego oraz Product Managera odpowiedzialnego za rozwój oferty oświetlenia.

closepopup
mgr inż. Michał KwiatkowskiCentralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Specjalista inżynieryjno-techniczny w CIOP-PIB. Absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku Mechatronika. Posiada doświadczenie zawodowe w dziale badawczo-rozwojowym w dziedzinie światłowodów specjalnych. Obecnie pracownik Instytutu w Pracowni Promieniowania Optycznego, gdzie prowadzi prace badawcze i rozwojowe z zakresu fotoniki i promieniowania optycznego. Entuzjasta nowych technologii, a hobbystycznie DJ muzyki elektronicznej.

mgr inż. Michał KwiatkowskiCentralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Specjalista inżynieryjno-techniczny w CIOP-PIB. Absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku Mechatronika. Posiada doświadczenie zawodowe w dziale badawczo-rozwojowym w dziedzinie światłowodów specjalnych. Obecnie pracownik Instytutu w Pracowni Promieniowania Optycznego, gdzie prowadzi prace badawcze i rozwojowe z zakresu fotoniki i promieniowania optycznego. Entuzjasta nowych technologii, a hobbystycznie DJ muzyki elektronicznej.

closepopup
dr inż. Andrzej WiśniewskiZakład Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej

Andrzej Wiśniewski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej.
Zainteresowania badawcze związane są ze źródłami światła i systemami sterowania oświetleniem.Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i naukowo technicznych poświęconych źródłom światła i systemom sterowania oświetleniem.
Jest członkiem Polskiego Komitetu Oświetleniowego, Komitetu Technicznego KT4 -Technika Świetlna w PKN i komitetu rozwoju w Związku Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting.

dr inż. Andrzej WiśniewskiZakład Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej

Andrzej Wiśniewski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej.
Zainteresowania badawcze związane są ze źródłami światła i systemami sterowania oświetleniem.Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i naukowo technicznych poświęconych źródłom światła i systemom sterowania oświetleniem.
Jest członkiem Polskiego Komitetu Oświetleniowego, Komitetu Technicznego KT4 -Technika Świetlna w PKN i komitetu rozwoju w Związku Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting.

closepopup
Dawid WoźniakSchréder Polska

Dawid Woźniak – inżynier elektryk z wieloletnim stażem, specjalizuje się w technice świetlnej, jest absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Pracę w firmie Schréder, będącej liderem w oświetleniu zewnętrznym rozpoczął na ostatnim roku studiów jako Projektant, jest współautorem projektów oświetlenia ulicznego oraz przestrzeni miejskich. Obecnie na stanowisku Special Projects Manager jest odpowiedzialny za duże inwestycje realizowane na terenie Polski oraz rynkach eksportowych. Posiada praktyczną wiedzę w temacie zamówień publicznych i przetargów na wymianę oświetlenia ulicznego i drogowego. Pochodzi z Krakowa, mieszka w Warszawie.

Dawid WoźniakSchréder Polska

Dawid Woźniak – inżynier elektryk z wieloletnim stażem, specjalizuje się w technice świetlnej, jest absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Pracę w firmie Schréder, będącej liderem w oświetleniu zewnętrznym rozpoczął na ostatnim roku studiów jako Projektant, jest współautorem projektów oświetlenia ulicznego oraz przestrzeni miejskich. Obecnie na stanowisku Special Projects Manager jest odpowiedzialny za duże inwestycje realizowane na terenie Polski oraz rynkach eksportowych. Posiada praktyczną wiedzę w temacie zamówień publicznych i przetargów na wymianę oświetlenia ulicznego i drogowego. Pochodzi z Krakowa, mieszka w Warszawie.

closepopup
dr inż. Marek KurkowskiPolitechnika Częstochowska

absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (1994 r.). Na tym wydziale uzyskał w 2001 r. stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. W 2010 r. ukończył w Politechnice Krakowskiej studia podyplomowe w zakresie audytu energetycznego budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. Prowadzi badania naukowe dotyczące miernictwa wielkości nieelektrycznych, techniki świetlnej, efektywności zużycia energii elektrycznej, systemów pomiarowych oraz analizy jakości energii elektrycznej. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Jest członkiem Komisji Metrologii Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach. Od ponad 25 lat jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jest także członkiem Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP (od 2016 r.), członkiem Zarządu PKOśw. SEP (od 2018 r.), członkiem komisji egzaminacyjnej SEP dozór i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (od 2010 r.) G-1/E/470/2763/2019 ; G-1/D/470/2762/2019, rzeczoznawcą SEP – dział 02 Automatyka i technika pomiarowa (od 2001 r. – 236/2), dział 07 Technika świetlna (od 2014 r. – 01/07/R/2014), członkiem Rady Izby Rzeczoznawców SEP przy ZG SEP (od 2018r.), ekspertem Polskiego Związku Producentów Oświetlenia (od 2016 r.) oraz projektantem oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (od 2005 r.). Jest autorem lub współautorem 238 prac naukowych opublikowanych na konferencjach i w czasopismach międzynarodowych i krajowych. Jest autorem podręcznika akademickiego – Źródła, moduły i oprawy oświetleniowe LED w aspekcie wymagań normatywnych. Zagadnienia wybrane wydanego w 2019 roku. Jest uczestnikiem targów i konferencji związanych z szeroko rozumianą elektrotechniką i oświetleniem. Zrealizował kilkaset audytów, projektów, opracowań i kosztorysów oraz prowadził konsultacje z zakresu doboru źródeł i urządzeń oświetleniowych (m.in. Audyt oświetlenia Zamku Królewskiego w Warszawie). W latach 2001–2024 wykonał około 800 ekspertyz urządzeń elektrotechnicznych z zakresu oceny zgodności z dyrektywami i normami UE (LVD, EMC) dotyczących m.in. wymagań bezpieczeństwa i jakości energii a od 2017 roku wykonuje również pomiary parametrów fotometrycznych, kolorymetrycznych oraz elektrycznych źródeł, modułów i opraw LED. Uczestniczy także w projektach realizowanych w Instytucie Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

dr inż. Marek KurkowskiPolitechnika Częstochowska

absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (1994 r.). Na tym wydziale uzyskał w 2001 r. stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. W 2010 r. ukończył w Politechnice Krakowskiej studia podyplomowe w zakresie audytu energetycznego budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. Prowadzi badania naukowe dotyczące miernictwa wielkości nieelektrycznych, techniki świetlnej, efektywności zużycia energii elektrycznej, systemów pomiarowych oraz analizy jakości energii elektrycznej. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Jest członkiem Komisji Metrologii Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach. Od ponad 25 lat jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jest także członkiem Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP (od 2016 r.), członkiem Zarządu PKOśw. SEP (od 2018 r.), członkiem komisji egzaminacyjnej SEP dozór i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (od 2010 r.) G-1/E/470/2763/2019 ; G-1/D/470/2762/2019, rzeczoznawcą SEP – dział 02 Automatyka i technika pomiarowa (od 2001 r. – 236/2), dział 07 Technika świetlna (od 2014 r. – 01/07/R/2014), członkiem Rady Izby Rzeczoznawców SEP przy ZG SEP (od 2018r.), ekspertem Polskiego Związku Producentów Oświetlenia (od 2016 r.) oraz projektantem oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (od 2005 r.). Jest autorem lub współautorem 238 prac naukowych opublikowanych na konferencjach i w czasopismach międzynarodowych i krajowych. Jest autorem podręcznika akademickiego – Źródła, moduły i oprawy oświetleniowe LED w aspekcie wymagań normatywnych. Zagadnienia wybrane wydanego w 2019 roku. Jest uczestnikiem targów i konferencji związanych z szeroko rozumianą elektrotechniką i oświetleniem. Zrealizował kilkaset audytów, projektów, opracowań i kosztorysów oraz prowadził konsultacje z zakresu doboru źródeł i urządzeń oświetleniowych (m.in. Audyt oświetlenia Zamku Królewskiego w Warszawie). W latach 2001–2024 wykonał około 800 ekspertyz urządzeń elektrotechnicznych z zakresu oceny zgodności z dyrektywami i normami UE (LVD, EMC) dotyczących m.in. wymagań bezpieczeństwa i jakości energii a od 2017 roku wykonuje również pomiary parametrów fotometrycznych, kolorymetrycznych oraz elektrycznych źródeł, modułów i opraw LED. Uczestniczy także w projektach realizowanych w Instytucie Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

closepopup
prof. dr hab. inż. Tomasz PopławskiPolitechnika Częstochowska

Prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski od 1991 r. zawodowo związany jest z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Nieprzerwanie pracuje w Instytucie Elektroenergetyki (obecnie Katedra Elektroenergetyki) Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej awansując kolejno od stanowiska asystenta-stażysty do profesora. Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie 232 artykuły naukowe w tym 84 w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest autorem lub współautorem 25 monografii naukowych w tym 2 wydanych w języku angielskim. Swoje zainteresowania naukowe związał z zagadnieniami dotyczącymi planowania rozwoju i eksploatacji krajowego systemu elektroenergetycznego. Opracował szereg nowatorskich metod badania i prognozowania zmienności KSE w warunkach niestabilności pracy systemu elektroenergetycznego inspirując się teorią katastrof Thoma, teorią chaosu deterministycznego, funkcjami punktowymi oraz metodami i narzędziami z szeroko rozumianej sztucznej inteligencji. W obrębie swoich zainteresowań zawodowych zajmuje się również odnawialnymi źródłami energii, magazynowaniem energii, techniką świetlną, energetyką prosumencką oraz problematyką zmniejszania energochłonności w energetyce i poprawy innowacyjności tego sektora w tym audytami energetycznymi. Jest czynnym członkiem wielu organizacji naukowo-technicznych: SEP, PTETiS, SPWiR, PKOśw. Jest członkiem Rady Programowej czasopisma Rynek Energii oraz Śląskich Wiadomości Elektrycznych, członkiem Rady Programowej czasopisma Telecommunications & Electronics Scientifical Journal oraz dwukrotnie Guest Editorem impaktowanego czasopisma Energies.

prof. dr hab. inż. Tomasz PopławskiPolitechnika Częstochowska

Prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski od 1991 r. zawodowo związany jest z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Nieprzerwanie pracuje w Instytucie Elektroenergetyki (obecnie Katedra Elektroenergetyki) Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej awansując kolejno od stanowiska asystenta-stażysty do profesora. Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie 232 artykuły naukowe w tym 84 w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest autorem lub współautorem 25 monografii naukowych w tym 2 wydanych w języku angielskim. Swoje zainteresowania naukowe związał z zagadnieniami dotyczącymi planowania rozwoju i eksploatacji krajowego systemu elektroenergetycznego. Opracował szereg nowatorskich metod badania i prognozowania zmienności KSE w warunkach niestabilności pracy systemu elektroenergetycznego inspirując się teorią katastrof Thoma, teorią chaosu deterministycznego, funkcjami punktowymi oraz metodami i narzędziami z szeroko rozumianej sztucznej inteligencji. W obrębie swoich zainteresowań zawodowych zajmuje się również odnawialnymi źródłami energii, magazynowaniem energii, techniką świetlną, energetyką prosumencką oraz problematyką zmniejszania energochłonności w energetyce i poprawy innowacyjności tego sektora w tym audytami energetycznymi. Jest czynnym członkiem wielu organizacji naukowo-technicznych: SEP, PTETiS, SPWiR, PKOśw. Jest członkiem Rady Programowej czasopisma Rynek Energii oraz Śląskich Wiadomości Elektrycznych, członkiem Rady Programowej czasopisma Telecommunications & Electronics Scientifical Journal oraz dwukrotnie Guest Editorem impaktowanego czasopisma Energies.

closepopup
dr Sylwester KołomańskiUniwersytet Wrocławski

Astronom pracujący w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu
Wrocławskiego. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajduję się dwa tematy. Pierwszy to heliofizyka, a dokładniej badanie zjawisk będących przejawami aktywności Słońca, takich jak rozbłyski i erupcje obserwowane w zakresie promieniowania ultrafioletowego i rentgenowskiego. Drugi obszar to zanieczyszczenie światłem, a w szczególności jego wpływ astronomię. Pomysłodawca i realizator wielu działań związanych z edukacją, popularyzacją i badaniem problemu zanieczyszczenia światłem, m.in.: Izerski Park Ciemnego Nieba i sieć stacji monitorujących ALPS. Członek Light Pollution Think Tank.

dr Sylwester KołomańskiUniwersytet Wrocławski

Astronom pracujący w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu
Wrocławskiego. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajduję się dwa tematy. Pierwszy to heliofizyka, a dokładniej badanie zjawisk będących przejawami aktywności Słońca, takich jak rozbłyski i erupcje obserwowane w zakresie promieniowania ultrafioletowego i rentgenowskiego. Drugi obszar to zanieczyszczenie światłem, a w szczególności jego wpływ astronomię. Pomysłodawca i realizator wielu działań związanych z edukacją, popularyzacją i badaniem problemu zanieczyszczenia światłem, m.in.: Izerski Park Ciemnego Nieba i sieć stacji monitorujących ALPS. Członek Light Pollution Think Tank.

closepopup