10.00- 10.50 Rejestracja uczestników

11:00-11:15    Otwarcie Konferencji i Forum

11:15-12:35    Sesja I. Oświetlenie drogowe

11:15-11:35   Jak zmniejszyć koszty oświetlenia drogowego w mieście, gminie? Jakość projektów i sprzętu oświetleniowego. ZPSO Pol-lighting

11:35-11:55   Audyty efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej. Marek Kurkowski, Tomasz Popławski, Anna Węclewska, Dominik Węclewski

11:55-12:15    Pomiary oświetlenia drogowego wykonywane za pomocą bezzałogowego statku powietrznego. Cezary Jędryczka, Przemysław Skrzypczak, Krzysztof Wandachowicz, Małgorzata Zalesińska

12:15 -12.30 Adaptacyjne instalacje oświetlenia drogowego i parkowego – funkcjonalność, otwartość i integracja. Tomasz Zagajski, Schreder Polska

12:30-12:45   Przerwa kawowa

(rozpoczęcie warsztatów)

13:45-14:45   Lunch

14:45-15:45   Sesja II. Zanieczyszczenie światłem, oświetlenie dynamiczne

14:45-15:05   Analiza wpływu źródeł LED używanych w instalacjach oświetlenia zewnętrznego na fotometryczne obserwacje astronomiczne. Przemysław Tabaka, Sylwester Kołomański, Przemysław Mikołajczyk

15:05-15:25    Zanieczyszczenie światłem w Polsce. Andrzej Z. Kotarba

15:25-15:45    Bezmarkerowy system dynamicznego oświetlenia ruchomych postaci przy użyciu metod Deep Learning. Magdalena Sobaszek, Sebastian Słomiński

(kontynuacja warsztatów)