10:00-10:50   Sesja III. Oświetlenie dróg

10:00-10:20    M. Zalesińska, M. Matuszewski, Ocena jakości oświetlenia przejść dla pieszych
– studium przypadku

10:20-10:35    Signify, G. Ślusarczyk, Dobre praktyki w przetargach na oświetlenie uliczne i drogowe

10:35-10:50    GL Optic, M. Przybyła, Dlaczego warto i jak prowadzić pomiary powykonawcze do weryfikacji jakości oświetlenia drogowego

10:50-11:30    Przerwa kawowa – Wystawa

11:30-13:15    Sesja III cd. Oświetlenie dróg

11:30-11:50    P. Tomczuk, M. Chrzanowicz, M. Kurkowski, T. Popławski, Wybrane wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic     

11:50-12:10    Pol-lighting, Finansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego

(12:15 rozpoczęcie  Warsztatu: Oświetlenie przejść dla pieszych jako ważny element oświetlenia drogowego. sala 4.05)

13:15-14:30   Lunch – Wystawa

14:30              Sesja IV. Iluminacja i zanieczyszczenie światłem

(14:30- rozpoczęcie  Warsztatu: 3. Projektowanie iluminacji obiektów architektonicznych. Sala 4.05)

15:30-15:50    M. Rusnak, M. Szmigiel, M. Geniusz, W. Żagan, R. Krupiński, Eye-trackingowe badania kontrastu luminancji w iluminacji obiektów

15:50-16:10    P. Tabaka, S. Kołomański, T. Ściężor, Wpływ temperatury otoczenia na charakterystyki widmowe źródeł LED w kontekście prowadzonych obserwacji astronomicznych nocnego nieba

16:10-16:30    K. Skarżyński, M. Lach, Uproszczona analiza zmian zanieczyszczenia światłem środowiska na terenie Warszawy

16:30              Zakończenie Konferencji i Forum