11:00-11:10    Otwarcie Konferencji i Forum

11:10-11:30    Pol-lighting, B. Ślęk, Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej

11:30-11.45 UKE, D. Kołtunowicz, Kontrola sprzętu oświetleniowego

(12:00 rozpoczęcie  Warsztatu: Wymagania projektowe w oświetleniu wnętrz na podstawie normy PN-EN 12464-1 Sala 4.05)

11:45-13:05    Sesja I. Pomiary promieniowania optycznego

11:45-12:05    M. Legierski, P., Michałek, Analiza możliwości zastosowania retrofitów LED w przednich reflektorach samochodowych

12:05-12:25   I. Jurgo-Falkowska, S. Górnik, M., Skrzetuszewski, Połysk i kolorymetria w świetle odbitym – omówienie realizacji projektu 20SCP01 Smart PhoRa 

12:25-12:45    M. Skrzetuszewski, S. Górnik, Przegląd metodologii związanej z wielokątowym charakteryzowaniem wzorców widmowego współczynnika odbicia         

12:45-13:05    M. Pelko, J. Lalek, A. Rybczyński, Wpływ chłodzenia detektora spektroradiometru matrycowego na zakres i niepewność wyników pomiarów

(13:15 rozpoczęcie Warsztatu: Sterowanie i zarządzanie oświetleniem w oparciu o dane. Sala 4.05)

14:15-15:15   Lunch – Wystawa

15:15-17:10  Sesja II. Sprzęt i rozwiązania oświetleniowe

15:15-15.30    Ledvance, A. Wiśniewski, Lampy LED, zamienniki dla tradycyjnych świetlówek i lamp wyładowczych

15:30-15.50    M. Kurkowski, T. Popławski, Analiza zmian parametrów elektrycznych przekształtników stałonapięciowych do LED

15:50-16:10    A. Wiśniewski, Symulacyjne obliczenia zużycia energii elektrycznej w oświetleniu wnętrz przy zastosowaniu systemów sterowania oświetleniem

16:10-16:30    A. Pawlak, Praktyczna weryfikacja mobilnego systemu pomiarowego do oceny zagrożenia pracowników promieniowaniem UV na stanowiskach pracy

16:30-16:50    M. Gilewski, Wpływ układu sterującego na charakterystyki pomiarowe spektrometru MEMS

16:50-17:10    S. Słomiński, K. Wandachowicz, Problem reprezentacji wartości luminancji opraw oświetleniowych w plikach fotometrycznych

Do 17:30 wystawa