Sponsor warsztatu:

Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Pracki, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
dr inż. Urszula Błaszczak, Politechnika Białostocka

Postęp nauki, rosnące potrzeby ludzi i społeczeństwa oraz dynamiczne zmiany technologiczne w technice świetlnej wymusiły konieczność uaktualnienia normy dotyczącej oświetlenia w pomieszczeniach budynków. Obecnie wymagania oświetleniowe w pomieszczeniach reguluje norma PN-EN 12464-1:2022-01 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. W normie wprowadzono szereg zmian, zmieniających formę i zakres wymagań istniejących, wprowadzających nowe wymagania, a także dotyczących ważnych aspektów stosowania kryteriów i czynności projektowych. W trakcie warsztatu przedstawione zostaną kryteria projektowania i oceny oświetlenia wnętrz oraz wymagania, zalecenia i czynności projektowe wynikające z zapisów normy. Wykorzystanie wymagań w projektowaniu oświetlenia zostanie omówione szczegółowo i zilustrowane przykładami dla wybranych sytuacji oświetlenia wnętrz użyteczności publicznej.