Tematem warsztatu będą audyty energetyczne w odniesieniu do drogowych instalacji oświetleniowych. W pierwszej części warsztatu dyskutowane będą wybrane zagadnienia dotyczące aspektów prawnych. Przedstawione zostaną: definicja i zakres audytu, analiza wymagań podanych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i dla BGK, wymagania norm wyrobów i komentarz dotyczący znaków ENEC i ENEC Plus. W drugiej części warsztatu dyskutowane będą wybrane zagadnienia dotyczące praktycznych realizacji audytów. Przedstawione zostaną: realizacje wymagań norm serii PN-EN 13201 i parametrów opraw oświetleniowych, przykłady realizacji oświetleniowych, a także skutki prawne i finansowe inwestycji realizowanych bez audytów (projektów i odbiorów inwestycji). W wyniku przeprowadzonego warsztatu i dyskusji, dokonane zostanie podsumowanie i sformułowane zostaną wnioski dotyczące praktyki audytów energetycznych oświetlenia drogowego

Prowadzący:

dr inż. Marek Kurkowski, Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski, Politechnika Częstochowska