Uwaga! Warsztat przeznaczony wyłącznie dla: przedstawicieli urzędów miast i gmin (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich), jednostek samorządów terytorialnych, związków międzygminnych.

Zagadnienia warsztatu:

  1. Podstawowe założenia i wymagania projektowe programu „Rozświetlamy Polskę” 
  2. Planowanie inwestycji:  zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, spełniając warunki norm oświetlenia drogowego; komfort użytkowników, oszczędności oraz niskie koszty eksploatacji.
  1. Systemy Sterowania i Zarządzania (automatyzacja, lokalizacja opraw na mapie, pomiar parametrów elektrycznych, szybkość komunikacji, sterowanie, definiowanie alertów, generowanie i eksport raportów, monitorowanie i diagnostyk, zdalne sterowanie, efektywność energetyczna) 
  2. Otwartość systemu
  3. Dobór Sprzętu Oświetleniowego: Certyfikaty (ENEC, ENEC+ , ZD4i); wytycznych projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic (WR-D-72-1, WR-D-72-2).

Sponsor warsztatu: