dr inż. Małgorzata Zalesińska, Politechnika Poznańska

Pieszy jest najsłabiej chronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Duża część wypadków z udziałem pieszych ma miejsce na przejściach dla pieszych. Jednią z przyczyn wypadków w tych miejscach jest złe oświetlenie lub całkowity jego brak. Obecnie w Europie nie ma jednolitych wymagań dotyczących oświetlenia przejść dla pieszych. Norma PN – EN 13201:2016 „Oświetlenie dróg” w sposób bardzo ogólny odnosi się do oświetlenia przejść dla pieszych, nie podając żadnych wymagań ilościowych. Ze względu na brak wymagań na poziomie europejskim każde z państw próbuje stworzyć własny system wymagań i oceny, dotyczących prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Procedury pomiarowe oraz wymagane wartości parametrów oświetleniowych w poszczególnych krajach często znacznie się różnią od siebie. W trakcie warsztatów omówione zostaną wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych przyjęte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na tle wymagań stosowanych w różnych krajach. Przeprowadzona zostanie dyskusja na temat przyjętych wymagań. Przeanalizowane zostaną rozwiązania oświetleniowe stosowane na wybranych przejściach dla pieszych wraz z weryfikacją pomiarową i oceną jakości oświetlenia.