Ponad półtora roku temu opublikowano normę PN-EN 12464-1:2022-01 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”, która zawiera najbardziej aktualne zalecenia w zakresie wymagań oświetleniowych w pomieszczeniach. Tak długi okres wykorzystywania normy w praktyce spowodował, że jej stosowanie powinno być już powszechne. Niezależnie od tego, wciąż omawiane i interpretowane są jej zapisy. W trakcie warsztatu przedstawione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące kryteriów projektowania i oceny oświetlenia wnętrz oraz wymagania, zalecenia i czynności projektowe wynikające z zapisów normy. Profesjonalne projektowanie oświetlenia we wnętrzach nie powinno się jednak ograniczać  wyłącznie do stosowania kryteriów omawianej normy.

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną wybrane zagadnienia  z zakresu projektowania i oceny oświetlenia wnętrz pod względem pozawzrokowego (bezobrazowego) oddziaływania oświetlenia w pomieszczeniach. Wyjaśnione zostaną podstawowe wytyczne w kontekście omawianej normy oraz wybranych innych standardów. Omówione zostaną czynniki decydujące o nasileniu oddziaływania. Możliwa będzie dyskusja o możliwych technikach planowania oddziaływania pozawzrokowego.

Prowadzący:

dr hab. inż. Piotr Pracki, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

dr inż. Urszula Błaszczak, Politechnika Białostocka

Sponsor warsztatu: