Prowadzący: dr hab. inż. Rafał Krupiński, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

Projektowanie iluminacji obiektu jest sztuką kreowania jego nocnego wizerunku. Za pomocą kształtowania różnych rozkładów luminancji można zarówno odwzorować widoczne w świetle dziennym jego walory architektoniczne, podkreślać je lub też całkowicie zmieniać. Wszystkie te formy przekazu są dopuszczalne, ale zależą od konkretnego przypadku. Nie jest to więc zadanie łatwe i warto podejść do niego z należytą starannością. Oprócz stosowania zasad iluminacji obiektów oraz prawidłowego wyboru metody iluminacji, należy wybrać odpowiednią procedurę projektową oraz sposób analizy wyników i ich prezentacji. Celem warsztatów, które będą przeprowadzone w formie dyskusji, będzie przedstawienie wszystkich możliwości jakimi dysponuje obecnie projektant oświetlenia oraz wspólne zastanowienie się, nad wadami, zaletami oraz cechami obecnie stosowanych metod projektowania iluminacji obiektów.