6 RESULTS

13.06 KKO Technika Świetlna 2024 oraz 4. FTO

10.00- 10.50 Rejestracja uczestników 11:00-11:15    Otwarcie Konferencji i Forum 11:15-12:35    Sesja I. Oświetlenie drogowe 11:15-11:35   Jak zmniejszyć koszty oświetlenia drogowego w mieście, gminie? Jakość projektów i sprzętu oświetleniowego. ZPSO Pol-lighting 11:35-11:55   Audyty efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej. Marek Kurkowski, Tomasz Popławski, Anna Węclewska, Dominik Węclewski 11:55-12:15    Pomiary oświetlenia drogowego wykonywane za pomocą bezzałogowego …

14:45-15:45. Warsztat 3. Wymagania i zalecenia dotyczące oświetlenia pomieszczeń

Ponad półtora roku temu opublikowano normę PN-EN 12464-1:2022-01 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”, która zawiera najbardziej aktualne zalecenia w zakresie wymagań oświetleniowych w pomieszczeniach. Tak długi okres wykorzystywania normy w praktyce spowodował, że jej stosowanie powinno być już powszechne. Niezależnie od tego, wciąż omawiane i interpretowane …

16:00-17:00 Warsztat 4. Zanieczyszczenie światłem w przestrzeni publicznej

  Postępująca urbanizacja spowodowała coraz większe wykorzystanie sprzętu oświetlenia elektrycznego w nocy. Następstwem tego procesu jest powiększające się zanieczyszczenie światłem. Zjawisko to jest kwalifikowane jako negatywne, ponieważ niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie całego ekosystemu w wielu aspektach m.in.  ekologicznych i ekonomicznych. Podczas warsztatu zostaną omówione kwestie definicji, przyczyn i skutków zanieczyszczenia światłem. Duża uwaga zostanie poświęcona …

12:45-13:45 Warsztat 2. Audyty efektywności energetycznej oświetlenia drogowego

Tematem warsztatu będą audyty energetyczne w odniesieniu do drogowych instalacji oświetleniowych. W pierwszej części warsztatu dyskutowane będą wybrane zagadnienia dotyczące aspektów prawnych. Przedstawione zostaną: definicja i zakres audytu, analiza wymagań podanych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i dla BGK, wymagania norm wyrobów i komentarz dotyczący znaków ENEC i ENEC Plus. W drugiej części warsztatu dyskutowane …

12:45-13:45  Warsztat 1. Skuteczne wykorzystanie środków z programu „Rozświetlamy Polskę”

Uwaga! Warsztat przeznaczony wyłącznie dla: przedstawicieli urzędów miast i gmin (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich), jednostek samorządów terytorialnych, związków międzygminnych. Zagadnienia warsztatu: Podstawowe założenia i wymagania projektowe programu „Rozświetlamy Polskę”  Planowanie inwestycji:  zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, spełniając warunki norm oświetlenia drogowego; komfort użytkowników, oszczędności oraz niskie koszty eksploatacji. Systemy Sterowania i Zarządzania (automatyzacja, lokalizacja opraw na mapie, pomiar …