4 RESULTS

16.06 KKO Technika Świetlna 2023 oraz 3. FTO

10:00-10:50   Sesja III. Oświetlenie dróg 10:00-10:20    M. Zalesińska, M. Matuszewski, Ocena jakości oświetlenia przejść dla pieszych– studium przypadku 10:20-10:35    Signify, G. Ślusarczyk, Dobre praktyki w przetargach na oświetlenie uliczne i drogowe 10:35-10:50    GL Optic, M. Przybyła, Dlaczego warto i jak prowadzić pomiary powykonawcze do weryfikacji jakości oświetlenia drogowego 10:50-11:30    Przerwa kawowa – Wystawa 11:30-13:15    Sesja …

14.30 – 15.30 Warsztat 4. Projektowanie iluminacji obiektów architektonicznych

Prowadzący: dr hab. inż. Rafał Krupiński, prof. uczelni, Politechnika Warszawska Projektowanie iluminacji obiektu jest sztuką kreowania jego nocnego wizerunku. Za pomocą kształtowania różnych rozkładów luminancji można zarówno odwzorować widoczne w świetle dziennym jego walory architektoniczne, podkreślać je lub też całkowicie zmieniać. Wszystkie te formy przekazu są dopuszczalne, ale zależą od konkretnego przypadku. Nie jest to …

12.15.-.13.15 Warsztat 3. Oświetlenie przejść dla pieszych jako ważny element oświetlenia drogowego

dr inż. Małgorzata Zalesińska, Politechnika Poznańska Pieszy jest najsłabiej chronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Duża część wypadków z udziałem pieszych ma miejsce na przejściach dla pieszych. Jednią z przyczyn wypadków w tych miejscach jest złe oświetlenie lub całkowity jego brak. Obecnie w Europie nie ma jednolitych wymagań dotyczących oświetlenia przejść dla pieszych. Norma PN – EN …