PRELEGENCI

dr hab. inż. Piotr Pracki prof. uczelni, Politechnika Warszawska

Piotr Pracki jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym, kierownikiem Zakładu Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą między innymi oświetlenia wnętrz, a w szczególności sposobów oświetlania i efektów oświetleniowych, oddziaływania światła i oświetlenia na ludzi, efektywności energetycznej oświetlenia, metod obliczeniowych i projektowania oświetlenia. Jest przewodniczącym prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego. Uczestniczy w pracach Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE), m.in Wydziału 3: Interior Environment and Lighting Design.

dr hab. inż. Piotr Pracki prof. uczelni, Politechnika Warszawska

Piotr Pracki jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym, kierownikiem Zakładu Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą między innymi oświetlenia wnętrz, a w szczególności sposobów oświetlania i efektów oświetleniowych, oddziaływania światła i oświetlenia na ludzi, efektywności energetycznej oświetlenia, metod obliczeniowych i projektowania oświetlenia. Jest przewodniczącym prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego. Uczestniczy w pracach Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE), m.in Wydziału 3: Interior Environment and Lighting Design.

closepopup
dr inż. Urszula Błaszczak Politechnika Białostocka

Urszula Błaszczak jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej Politechniki Białostockiej. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą między innymi różnych aspektów oświetlenia zintegrowanego, w tym dedykowanych rozwiązań sprzętowych oraz zintegrowanych metod oceny oświetlenia w określaniu jego jakości. Jest członkiem prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego i zarządu Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Uczestniczy w pracach Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE), m.in. Wydziału 6: Photobiology and Photochemistry.

dr inż. Urszula Błaszczak Politechnika Białostocka

Urszula Błaszczak jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej Politechniki Białostockiej. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą między innymi różnych aspektów oświetlenia zintegrowanego, w tym dedykowanych rozwiązań sprzętowych oraz zintegrowanych metod oceny oświetlenia w określaniu jego jakości. Jest członkiem prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego i zarządu Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Uczestniczy w pracach Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE), m.in. Wydziału 6: Photobiology and Photochemistry.

closepopup
dr hab. inż. Rafał Krupiński prof. uczelni, Politechnika Warszawska

Rafał Krupiński jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Techniki Świetlnej Politechniki
Warszawskiej. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą metod projektowania oświetlenia, w szczególności
iluminacji obiektów. W ciągu ostatnich 25 lat swojej pracy zawodowej wykonał blisko 100 projektów iluminacji
obiektów o różnym charakterze. W swoich pracach stosuje różne techniki projektowe, zarówno popularne wśród
oświetleniowców, architektów, jak również grafików komputerowych. Jest autorem kilku rozwiązań
dedykowanych projektowaniu iluminacji. Uczestniczy w pracach Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej
(CIE) opracowującej zalecenia dotyczące iluminacji obiektów

dr hab. inż. Rafał Krupiński prof. uczelni, Politechnika Warszawska

Rafał Krupiński jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Techniki Świetlnej Politechniki
Warszawskiej. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą metod projektowania oświetlenia, w szczególności
iluminacji obiektów. W ciągu ostatnich 25 lat swojej pracy zawodowej wykonał blisko 100 projektów iluminacji
obiektów o różnym charakterze. W swoich pracach stosuje różne techniki projektowe, zarówno popularne wśród
oświetleniowców, architektów, jak również grafików komputerowych. Jest autorem kilku rozwiązań
dedykowanych projektowaniu iluminacji. Uczestniczy w pracach Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej
(CIE) opracowującej zalecenia dotyczące iluminacji obiektów

closepopup
dr inż. Małgorzata ZalesińskaPolitechnika Poznańska

Małgorzata Zalesińska jest pracownikiem dydaktycznym w Zakładzie Metrologii, Elektroniki i Techniki Świetlnej Politechniki Poznańskiej. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą między innymi oświetlenia drogowego, a w szczególności poprawy efektywności energetycznej, weryfikacji pomiarowej oświetlenia dróg i ulic, poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Jest członkiem prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego. Uczestniczy w pracach Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE), m.in Wydziału 4: Transportation and Exterior Applications.

dr inż. Małgorzata ZalesińskaPolitechnika Poznańska

Małgorzata Zalesińska jest pracownikiem dydaktycznym w Zakładzie Metrologii, Elektroniki i Techniki Świetlnej Politechniki Poznańskiej. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą między innymi oświetlenia drogowego, a w szczególności poprawy efektywności energetycznej, weryfikacji pomiarowej oświetlenia dróg i ulic, poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Jest członkiem prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego. Uczestniczy w pracach Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE), m.in Wydziału 4: Transportation and Exterior Applications.

closepopup
dr inż. Marian GilewskiPolitechnika Białostocka

Marian Gilewski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Automatyki i Robotyki Politechniki Białostockiej. Główne zainteresowania: układy sterowania półprzewodnikowych źródeł promieniowania, kształtowanie charakterystyk czasowych źródeł światła, matrycowe źródła promieniowania, dedykowane uzupełniające źródła światła, detekcja promieniowania optycznego, spektrometria MEMS, kondycjonowanie sygnałów fotoelektrycznych, wzmacnianie i filtracja sygnałów impulsowych, rekonfigurowalne strukturalnie układy analogowe i cyfrowe, współbieżne sterowanie i konwersja sygnałów w układach optycznych z zastosowaniem FPGA.

dr inż. Marian GilewskiPolitechnika Białostocka

Marian Gilewski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Automatyki i Robotyki Politechniki Białostockiej. Główne zainteresowania: układy sterowania półprzewodnikowych źródeł promieniowania, kształtowanie charakterystyk czasowych źródeł światła, matrycowe źródła promieniowania, dedykowane uzupełniające źródła światła, detekcja promieniowania optycznego, spektrometria MEMS, kondycjonowanie sygnałów fotoelektrycznych, wzmacnianie i filtracja sygnałów impulsowych, rekonfigurowalne strukturalnie układy analogowe i cyfrowe, współbieżne sterowanie i konwersja sygnałów w układach optycznych z zastosowaniem FPGA.

closepopup
dr inż. arch. Marta RusnakPolitechnika Wrocławska

Marta Rusnak jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystania narzędzi diagnozujących interakcje pomiędzy zabytkami a ich obserwatorami. Jej intencją jest wykorzystanie eye-trackerów do zweryfikowania istniejących teorii konserwatorskich i wsparcia prospołecznego zarządzania dziedzictwem.

dr inż. arch. Marta RusnakPolitechnika Wrocławska

Marta Rusnak jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystania narzędzi diagnozujących interakcje pomiędzy zabytkami a ich obserwatorami. Jej intencją jest wykorzystanie eye-trackerów do zweryfikowania istniejących teorii konserwatorskich i wsparcia prospołecznego zarządzania dziedzictwem.

closepopup
dr inż. Sebastian SłomińskiPolitechnika Warszawska

Sebastian Słomiński jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą tematyki opraw oświetleniowych, projektowania układów optycznych dla LED oraz nowoczesnych metod pomiarowych w technice świetlnej, które są szczególnie ukierunkowane na matrycowe pomiary rozkładów luminancji. Zajmuje się również automatyzacją pomiarów oraz wykorzystaniem sztucznej inteligencji (m.in. splotowych sieci neuronowych) w technice świetlnej i multimedialnej.

dr inż. Sebastian SłomińskiPolitechnika Warszawska

Sebastian Słomiński jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą tematyki opraw oświetleniowych, projektowania układów optycznych dla LED oraz nowoczesnych metod pomiarowych w technice świetlnej, które są szczególnie ukierunkowane na matrycowe pomiary rozkładów luminancji. Zajmuje się również automatyzacją pomiarów oraz wykorzystaniem sztucznej inteligencji (m.in. splotowych sieci neuronowych) w technice świetlnej i multimedialnej.

closepopup
dr inż. Krzysztof SkarżyńskiPolitechnika Warszawska

Krzysztof Skarżyński jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania badawcze to oświetlenie zewnętrzne, iluminacja obiektów, zanieczyszczenie światłem, efektywność energetyczna oraz fotometria. W 2020 zwyciężył w konkursie Prezydenta Warszawy w kategorii na najlepszą rozprawę doktorską. Ma również duże doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem i pomiarami oświetlenia.

dr inż. Krzysztof SkarżyńskiPolitechnika Warszawska

Krzysztof Skarżyński jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania badawcze to oświetlenie zewnętrzne, iluminacja obiektów, zanieczyszczenie światłem, efektywność energetyczna oraz fotometria. W 2020 zwyciężył w konkursie Prezydenta Warszawy w kategorii na najlepszą rozprawę doktorską. Ma również duże doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem i pomiarami oświetlenia.

closepopup
mgr inż. Andrzej PawlakCentralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Andrzej Pawlak jest pracownikiem Pracowni Promieniowania Optycznego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, w którym zajmuje się pracą badawczą oraz dydaktyką z zakresu oświetlenia elektrycznego i promieniowania optycznego. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą, między innymi, oceny oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, oceny zagrożenia pracowników promieniowaniem optycznym czy poprawy warunków pracy związanej z zagrożeniem promieniowaniem optycznym oraz prawidłowym oświetleniem elektrycznym. Jest członkiem prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP.

mgr inż. Andrzej PawlakCentralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Andrzej Pawlak jest pracownikiem Pracowni Promieniowania Optycznego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, w którym zajmuje się pracą badawczą oraz dydaktyką z zakresu oświetlenia elektrycznego i promieniowania optycznego. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą, między innymi, oceny oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, oceny zagrożenia pracowników promieniowaniem optycznym czy poprawy warunków pracy związanej z zagrożeniem promieniowaniem optycznym oraz prawidłowym oświetleniem elektrycznym. Jest członkiem prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP.

closepopup
mgr inż. Marcin LegierskiInstytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Marcin Legierski jest specjalistą ds. badań w Pracowni Badań Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Fotometrii, w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL. Ukończył studia magisterskie na kierunku Fizyka Techniczna w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe z Techniki Świetlnej na Politechnice Warszawskiej. W swojej pracy zajmuje się badaniami fotometrycznymi, radiometrycznymi oraz testami trwałościowymi urządzeń i podzespołów wykorzystywanych w branży oświetleniowej, przemyśle motoryzacyjnym i pokrewnych.

mgr inż. Marcin LegierskiInstytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Marcin Legierski jest specjalistą ds. badań w Pracowni Badań Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Fotometrii, w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL. Ukończył studia magisterskie na kierunku Fizyka Techniczna w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe z Techniki Świetlnej na Politechnice Warszawskiej. W swojej pracy zajmuje się badaniami fotometrycznymi, radiometrycznymi oraz testami trwałościowymi urządzeń i podzespołów wykorzystywanych w branży oświetleniowej, przemyśle motoryzacyjnym i pokrewnych.

closepopup
Mikołaj Przybyładyrektor zarządzający oraz członek zarządu GL Optic Polska Sp. z o.o

Z firmą GL Optic Polska związany jest od samego początku jej istnienia. Ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe z Techniki Świetlnej oraz Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych na Politechnice Poznańskiej. Jest znany w branży jako ekspert. Z chęcią dzieli się wiedzą i doświadczeniem z zakresu pomiarów oświetlenia dla różnych zastosowań oraz nowych norm i przepisów w branży oświetleniowej, prowadząc szkolenia, publikując artykuły w prasie branżowej czy prezentując podczas konferencji oraz wspierając projekty edukacyjne.

Mikołaj Przybyładyrektor zarządzający oraz członek zarządu GL Optic Polska Sp. z o.o

Z firmą GL Optic Polska związany jest od samego początku jej istnienia. Ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe z Techniki Świetlnej oraz Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych na Politechnice Poznańskiej. Jest znany w branży jako ekspert. Z chęcią dzieli się wiedzą i doświadczeniem z zakresu pomiarów oświetlenia dla różnych zastosowań oraz nowych norm i przepisów w branży oświetleniowej, prowadząc szkolenia, publikując artykuły w prasie branżowej czy prezentując podczas konferencji oraz wspierając projekty edukacyjne.

closepopup
mgr inż. Marcin PelkoGL Optic Polska Sp. z o.o.

Marcin Pelko jest kierownik Laboratorium Badawczo - Wzorcującego w GL Optic Polska. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na kierunku Elektrotechnika, specjalność Technika Świetlna. Wieloletni pracownik działów badawczo – rozwojowych w obszarze promieniowania optycznego, posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów wdrożeniowych dla produktów z obszaru źródeł światła do zastosowań specjalnych, oświetleniowych oraz z zakresu integracji systemów pomiarowych. Pełni również funkcje wykładowcy na Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Koordynuje działania firmy w projektach badawczych prowadzonych w ramach programów NCBR oraz Horyzont 2020.

mgr inż. Marcin PelkoGL Optic Polska Sp. z o.o.

Marcin Pelko jest kierownik Laboratorium Badawczo - Wzorcującego w GL Optic Polska. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na kierunku Elektrotechnika, specjalność Technika Świetlna. Wieloletni pracownik działów badawczo – rozwojowych w obszarze promieniowania optycznego, posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów wdrożeniowych dla produktów z obszaru źródeł światła do zastosowań specjalnych, oświetleniowych oraz z zakresu integracji systemów pomiarowych. Pełni również funkcje wykładowcy na Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Koordynuje działania firmy w projektach badawczych prowadzonych w ramach programów NCBR oraz Horyzont 2020.

closepopup
Jakub GuźniczakSmart City Ekspert /Architecture Manager, Signify Poland Sp z o.o

Absolwent Politechniki Poznańskiej, od kilkunastu lat związany z Signify Poland Sp z o.o. Odpowiedzialny za wdrażanie optymalnych rozwiązań systemowych dla klientów w centralnej i wschodniej Europie. Współautor i autor wielu projektów oświetleniowych, iluminacyjnych i systemowych. Brał udział w wielu projektach iluminacyjnych, drogowych, hotelowych oraz obiektach handlowych.

Jakub GuźniczakSmart City Ekspert /Architecture Manager, Signify Poland Sp z o.o

Absolwent Politechniki Poznańskiej, od kilkunastu lat związany z Signify Poland Sp z o.o. Odpowiedzialny za wdrażanie optymalnych rozwiązań systemowych dla klientów w centralnej i wschodniej Europie. Współautor i autor wielu projektów oświetleniowych, iluminacyjnych i systemowych. Brał udział w wielu projektach iluminacyjnych, drogowych, hotelowych oraz obiektach handlowych.

closepopup
Grzegorz Ślusarczykmanadżer ds Sektora Publicznego na region Europy Środkowo-Wschodniej w Signify

Odpowiada za rozwój biznesu w obszarze zintegrowanych systemów oświetleniowych Sektora Publicznego w Polsce. Od ponad 20 lat zarządza projektami efektywności energetycznej. Wdraża nowe modele finansowe i biznesowe oraz aktywnie rozwija projekty Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

Grzegorz Ślusarczykmanadżer ds Sektora Publicznego na region Europy Środkowo-Wschodniej w Signify

Odpowiada za rozwój biznesu w obszarze zintegrowanych systemów oświetleniowych Sektora Publicznego w Polsce. Od ponad 20 lat zarządza projektami efektywności energetycznej. Wdraża nowe modele finansowe i biznesowe oraz aktywnie rozwija projekty Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

closepopup
Dawid Woźniak Project Manager, Schréder Polska

inżynier elektryk z wieloletnim stażem, specjalizuje się w technice świetlnej, jest absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową w międzynarodowej firmie, będącej wiodącym na świecie producentem systemów oświetlenia zewnętrznego rozpoczął na ostatnim roku studiów jako projektant, jest współautorem projektów oświetlenia ulicznego oraz przestrzeni miejskich. Obecnie na stanowisku project manager jest odpowiedzialny za duże inwestycje realizowane na terenie Polski oraz rynkach eksportowych. Posiada praktyczną wiedzę w temacie zamówień publicznych i przetargów na wymianę oświetlenia ulicznego i drogowego. Pochodzi z Krakowa, mieszka w Warszawie.

Dawid Woźniak Project Manager, Schréder Polska

inżynier elektryk z wieloletnim stażem, specjalizuje się w technice świetlnej, jest absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową w międzynarodowej firmie, będącej wiodącym na świecie producentem systemów oświetlenia zewnętrznego rozpoczął na ostatnim roku studiów jako projektant, jest współautorem projektów oświetlenia ulicznego oraz przestrzeni miejskich. Obecnie na stanowisku project manager jest odpowiedzialny za duże inwestycje realizowane na terenie Polski oraz rynkach eksportowych. Posiada praktyczną wiedzę w temacie zamówień publicznych i przetargów na wymianę oświetlenia ulicznego i drogowego. Pochodzi z Krakowa, mieszka w Warszawie.

closepopup